PORADENSTVO, KONZULTÁCIE, PRÍPRAVA, POSÚDENIE, SPRACOVANIE METODIKY, RIZIKÁ, DOHĽADOVANIE AUDITOV, NAVRHOVANIE ZLEPŠENÍ

Pripravujeme špeciálnu ponuku pre vlastníkov koľajových vozidiel a údržbárske dielne

tak, aby všetky subjekty spĺňali NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2019/779

  • špeciálne balíčky poradenstva pred certifikáciou, recertifikáciou a dohľadovými auditmi ECM (Entities in Charge of Maintenance),
  • spracovanie základnej metodiky hodnotenia rizík s cieľom, aby boli subjekty vzájomne porovnateľné a neustále sa zlepšovali,
  • špeciálne balíčky dohľadu nad spracovaním rizík v priebehu celého obdobia platnosti certifikátov,
  • komplexné vedenie manažmentu rizík subjektov zodpovedných za údržbu,
  • vyhodnocovanie rizík, návrh nápravných opatrení a monitoring rizík,
  • spracovanie návrhov implementácie prvkov ECM (Entities in Charge of Maintenance) do informačných systémov.
  • a ďalšie.

 Ak sa nájdete v registri ERADIS - European Railway Agency Database of Interoperability and Safety potom je ponuka venovaná práve Vám.