Naša spoločnosť VIACARE, s.r.o., spoločne so Združením vlastníkov koľajových vozidiel pripravila súbor seminárov,

pomocou ktorých by sme radi ozrejmili nie len legislatívne aspekty, prípravu a priebeh certifikácie v rámci Nariadenia komisie 2019/779 o ECM ale aj postupy a metódy manažmentu rizík v ECM.


Do Vašej pozornosti!

Pre získanie všeobecného prehľadu o problematike údržby, odporúčame do Vašej pozornosti publikáciu Navrhovanie procesov údržby, ktorá Vám, aj Vašim spolupracovníkom môže pomôcť pri pochopení súvislostí medzi teóriou údržby a praktickou aplikáciou v problematike ECM.

Danú publikáciu je možné objednať v predajni kníh Vydavateľstva Žilinskej univerzity

Navrhovanie procesov údržby

ZRUŠENÉ - z dovodu nízkeho záujmu sa letné termíny Seminárov III. rušia

Seminár III. -  Aplikácia manažmentu rizík v praxi koľajových vozidiel - certifikačný seminár ukončený vydaním certifikátu „Manažment rizík ECM I.“

Miesto konania: ZRUŠENÉ

Žilina: Hotel Galileo, Hlinská 2584/25, 010 01 Žilina

Bratislava: Hotel Vienna House Easy, Galvaniho 16880/28, 821 04 Bratislava 

Dátum konania: ZRUŠENÉ

Čas konania: od 9:00 do predpokladane ukončenie podľa potreby cca do 16:00

Témy seminára:

Ústrednou témou Seminára III. je riešenie problémov manažérstva rizík v ECM. Problémy budú riešené z oblasti konštrukcie alebo procesov, podľa individuálneho výberu každého účastníka. K riešenej problematike si je potrebné priniesť čo najviac podkladov: dokumentáciu o konštrukcii - popis, schémy, výkresy, dokumentáciu o starostlivosti - návody na obsluhu, návody na použitie, návody na údržbu, dokumentáciu o histórii, dokumentáciu technologického postupu údržby, dokumentáciu procesu vyraďovania vozidla z prevádzky, odovzdávania vozidla do údržby, príručku ECM, smernicu manažérstva rizík, notebook a podobne.

1. Úvod do manažérstva rizík.

2. FMEA konštrukčná a procesov - poruchy, príčiny a následky.

3. Kategórie následkov, pravdepodobnosť výskytu.

4. Stanovenie hodnotenia následkov a pravdepodobnosti výskytu.

5. Definovanie matice rizík, proces riadenia a prehodnocovania rizík.

6. a iné.

Náklady: pre členov ZVKV 130 €, pre nečlenov ZVKV 160 €

Počet účastníkov: cca 10 (v prípade nenaplnenia minimálneho počtu záujemcov si naša spoločnosť vyhradzuje právo zrušiť termín seminára)


V prípade akýchkoľvek otázok, prípadne záujmu o semináre, neváhajte kontaktovať:

1. prezidentku ZVKV, pani Magdechovú - Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

alebo

2. konateľa VIACARE, s.r.o., pána Poprockého - Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.


Seminár I. -  Úvod do problematiky ECM a riziká, vzhľadom k Novému nariadeniu 2016/779 o ECM

UŽ USKUTOČNENÝ - v prípade požiadavky je možné ho zopakovať (aj individuálne po dohode)

V prípade záujmu alebo akýchkoľvek otázok nás neváhajte kontaktovať mailom na Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript..

Miesto konania: hotel Barónka, Bratislava

Dátum konanie: 17.5.2019 

Čas konania: od 9:00 do 13:00

Témy seminára:

1. Úvod do súčasnej legislatívy ECM a pripravované nové nariadenie Európskej komisie.

2. Certifikácia ECM.

3. Prvky rizík v ECM a riziká na Slovensku v období 2013-2019.

4. Úvod do manažmentu rizík.

Náklady: pre členov ZVKV zdarma, pre nečlenov ZVKV 80 €

Počet účastníkov: cca 40

Základné dokumenty: Organizačné pokyny pre nečlenov ZVKV, Program Seminára I., Prihláška pre nečlenov ZVKV vo formáte .docx alebo Prihláška v .pdf


Seminár II. -  Manažment rizík v príkladoch

UŽ USKUTOČNENÝ - v prípade požiadavky je možné ho zopakovať (aj individuálne po dohode)

V prípade záujmu alebo akýchkoľvek otázok nás neváhajte kontaktovať mailom na Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript..

Miesto konania: Vienna House Easy, Galvaniho ul 28., 82104 Bratislava

Dátum konanie: 27.6.2019 

Čas konania: od 9:00

Témy seminára:

1. Nové Nariadenie EK 2019/779 o ECM - prof. Zvolenský, CO Žilinskej univerzity v Žiline.

2. Metódy posudzovania rizík.

3. FMEA - poruchy, príčiny a následky.

4. Kategórie následkov, pravdepodobnosť výskytu.

5. Možnosti stanovenia následkov a pravdepodobnosti výskytu.

6. Definovanie matice rizík.

Náklady: pre členov ZVKV zdarma, pre nečlenov ZVKV 80 €

Počet účastníkov: cca 40

Základné dokumenty: Organizačné pokyny pre nečlenov ZVKV, Program Seminára II., Prihláška pre nečlenov ZVKV vo formáte .docx alebo Prihláška v .pdf