Naša spoločnosť VIACARE, s.r.o nechýbala ani na ďalšom seminári,

ktorý organizovalo ZVKV v spolupráci s Ministerstvom dopravy a výstavby SR a Dopravným úradom organizuje seminár Informačný deň – železničný sektor, ktorý sa uskutočnil dňa 22.1.2020. Témami boli 4. železničný balíček, údržba vozidiel, povoľovanie vozidiel, a mnoho ďalších. Bližšie informácie o programe nájdete tu. A na www.zvkv.sk.

 

Ďakujeme všetkým účastníkom aj prezentujúcim za podnetný deň.
Do Vašej pozornosti!

Pre získanie všeobecného prehľadu o problematike údržby, odporúčame do Vašej pozornosti publikáciu Navrhovanie procesov údržby, ktorá Vám, aj Vašim spolupracovníkom môže pomôcť pri pochopení súvislostí medzi teóriou údržby a praktickou aplikáciou v problematike ECM.

Danú publikáciu je možné objednať v predajni kníh Vydavateľstva Žilinskej univerzity

Navrhovanie procesov údržby