Bolo zverejnené Nové VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2019/779

zo 16. mája 2019,

ktorým sa stanovujú podrobné ustanovenia o systéme certifikácie subjektov zodpovedných za údržbu vozidiel podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/798 a ktorým sa zrušuje nariadenie Komisie (EÚ) č. 445/2011

Znenie v slovenčine si môžete stiahnuť na TU

V prípade záujmu alebo akýchkoľvek otázok nás neváhajte kontaktovať mailom na Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript..

Prípadne do Vašej pozornosti dávame aj naše Vzdelávacie aktivity v oblasti ECM, ktoré je možné prispôsobiť aj Vašim potrebám a očakávaniam.

Bližšie informácie nájdete TU.

Článok 16 - Zrušenie

Nariadenie (EÚ) č. 445/2011 sa zrušuje s účinnosťou od 16. júna 2020. Osvedčenia vydané certifikačným orgánom podľa nariadenia (EÚ) č. 445/2011 sa považujú za rovnocenné s osvedčeniami vydanými podľa tohto nariadenia počas obdobia svojej pôvodnej platnosti.

Článok 17 - Nadobudnutie účinnosti

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie. Uplatňuje sa od 16. júna 2020.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

Všetky subjekty zodpovedné za údržbu vozidiel uvedených v článku 3 ods. 2 písm. b) iných ako nákladných vozňov a vozidiel uvedených v článku 15 ods. 1 smernice (EÚ) 2016/798, na ktoré sa nevzťahujú odseky 2 až 4, musia splniť podmienky tohto nariadenia najneskôr do 16. júna 2022.

Prijate