VIACARE, s.r.o. - Certifikačný orgán certifikujúci procesy

Prvý akreditovaný certifikačný orgán na Slovensku, podľa Vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) č. 2019/779.

SK/30/0220/0001

„Orgán posudzovania zhody je akreditovaný SNAS pod registračným číslom 660, s číslom osvedčenia o akreditácii P-052, rozhodnutia č. 660/8684/2020/2, pre požiadavky normy ISO/IEC 17065: 2012 a dokumentu ERA-GUI-10-2011-SAF-ECM certification – guide Sectoral Accreditation Scheme v1.2.“

Pripravujeme pre Vás všetky potrebné informácie, ktoré zverejníme už čoskoro!

 

Informácie o dátumoch a postupoch súvisiacich s pôvodným Nariadením Komisie (EÚ) č. 445/2011 a novým Vykonávacím nariadením Komisie (EÚ) 2019/779.

 


Do Vašej pozornosti!

Pre získanie všeobecného prehľadu o problematike údržby, odporúčame do Vašej pozornosti publikáciu Navrhovanie procesov údržby, ktorá Vám, aj Vašim spolupracovníkom môže pomôcť pri pochopení súvislostí medzi teóriou údržby a praktickou aplikáciou v problematike ECM.

Danú publikáciu je možné objednať v predajni kníh Vydavateľstva Žilinskej univerzity

Navrhovanie procesov údržby