Už čoskoro Vám spoločnosť VIACARE, s.r.o prinesie nové informácie.

Informácie o dátumoch a postupoch súvisiacich s pôvodným Nariadením Komisie (EÚ) č. 445/2011 a novým vykonávacím nariadením komisie (EÚ) 2019/779.

 
Do Vašej pozornosti!

Pre získanie všeobecného prehľadu o problematike údržby, odporúčame do Vašej pozornosti publikáciu Navrhovanie procesov údržby, ktorá Vám, aj Vašim spolupracovníkom môže pomôcť pri pochopení súvislostí medzi teóriou údržby a praktickou aplikáciou v problematike ECM.

Danú publikáciu je možné objednať v predajni kníh Vydavateľstva Žilinskej univerzity

Navrhovanie procesov údržby