Posted On 24. septembra 2020 By In Semináre With 1498 Views

Predbežné posúdenie v rámci certifikácie ECM

Už dnes môžete využiť službu certifikačného orgánu VIACARE – PREDBEŽNÉ POSÚDENIE.

Cieľom predbežného posudzovania je rámcovo posúdiť plnenie certifikačných požiadaviek podľa príslušných noriem a predpisov v danej oblasti a certifikačnej schéme a súvisiacich metodických smerniciach na certifikáciu a preveriť stav pripravenosti žiadateľa o certifikáciu.
Základnou podmienkou vykonania predbežného posudzovania je podanie Žiadosti o osvedčenie s vyznačením položky 4.5.
Posudzovacia skupina počas posudzovania neposkytuje konzultácie a návody, ako prípadné zistené nedostatky riešiť a odstrániť.
Viac informácií nájdete v Postupe Certifikácie.