Žiadosť o osvedčenie zhody subjektu zodpovedného za údržbu

Žiadosť o osvedčenie, ktorým sa potvrdzuje, že systém údržby subjektu zodpovedného za údržbu (ECM) sa považuje za systém v súlade so smernicou Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/798 a s vykonávacím nariadením Komisie (EÚ) 2019/779 na základe certifikačnej schémy ERA 1172/003 V1.1.
KONTAKTNÉ INFORMÁCIE CERTIFIKAČNÉHO ORGÁNU
1.1 Názov certifikačného orgánu, ktorému je žiadosť určená
VIACARE, S.R.O.
1.2 Referenčné číslo certifikačného orgánu
SK/30/0221/0002
1.3 Úplná adresa (ulica, PSČ, obec, štát)
HURBANOVA 1353/6, 024 01 KYSUCKÉ NOVÉ MESTO
INFORMÁCIE O ŽIADATEĽOVI
2.1 Právny názov
2.2 Úplná adresa (ulica, PSČ, obec, štát)

2.3 Telefónne číslo

2.4 Faxové číslo

2.5 E-mailová adresa

2.6 Webové sídlo

2.7 Obchodné registračné číslo

2.8 IČ DPH

2.9 Ďalšie informácie

INFORMÁCIE O KONTAKTNEJ OSOBE
3.1 Priezvisko a meno
3.2 Úplná adresa (ulica, PSČ, obec, štát)

3.3 Telefón

3.4 Faxové číslo

3.5 E-mailová adresa
PODROBNÉ ÚDAJE O ŽIADOSTI
4.1 Referenčné číslo žiadosti (uvedené žiadateľom)
Žiadosť o
4.2 nové osvedčenie4.3 aktualizované/zmenené osvedčenie4.4 obnovené osvedčenie4.5 predbežné posúdenie
PREVÁDZKOVÉ ÚDAJE
5.1 Typ spoločnosti
5.11 ŽP5.12 MI5.13 Držiteľ5.14 Podnik údržby5.15 Výrobca5.16 Iné
5.2 Rozsah činností ECM:
5.21 nákladné vozne5.22 rušne5.23 motorové jednotky5.24 osobné vozne5.25 vozidlá určené pre vysokorýchlostnú prevádzku5.26 Traťové stroje5.27 Iné (uveďte)
5.3 Zahŕňa vozne špecializované na prepravu nebezpečného tovaru:
ÁnoNie
5.4 Prevádzkové funkcie ECM
5.5 Rozvoj údržby
VlastnéČiastočnév celom rozsahu zabezpečované externe
5.6 Riadenie údržby vozového parku
VlastnéČiastočnév celom rozsahu zabezpečované externe
5.7 Poskytovanie údržby
VlastnéČiastočnév celom rozsahu zabezpečované externe
PREDLOŽENÉ DOKUMENTY
6.1 Dokumentácia systému údržby6.2 Iné
* V prípade, že zašrktnete políčko iné, uveďte prosím aké:
Žiadosť bude odoslaná aj na e-mail kontaktnej osoby vo formulári