Údržba

PORADENSTVO, ÚDRŽBA, INFORMAČNÉ SYSTÉMY, RIZIKÁ, FMEA, SPOĽAHLIVOSŤ, HODNOTENIE, ROZSAH ÚDRŽBY

Pripravujeme ponuku riešení a konzultačnej činnosti v oblasti údržby:

  • poradenstvo pri výbere informačných systémov pre riadenie údržby,
  • definovanie obsahu a rozsahu údržby, prehodnotenie obsahu a rozsahu údržby,
  • konzultácie využitia metodík FMEA, RCM, RCFA a iných,
  • spracovanie FMEA, FMECA, RCFA akýchkoľvek technických systémov,
  • spracovanie rizík od A po Z,
  • hodnotenie spoľahlivosti technických systémov,
  • a ďalšie.