Žiadosť o osvedčenie zhody pre funkcie údržby

Žiadosť o osvedčenie, ktorým sa potvrdzuje, že sa systém údržby v rámci Európskej únie sa považuje za systém v súlade so smernicou Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/798 a s vykonávacím nariadením Komisie (EÚ) 2019/779 na základe certifikačnej schémy ERA 1172/003 V1.1.
KONTAKTNÉ INFORMÁCIE CERTIFIKAČNÉHO ORGÁNU
1.1 Názov certifikačného orgánu, ktorému je žiadosť určená
VIACARE, S.R.O.
1.2 Referenčné číslo certifikačného orgánu
SK/30/0221/0002
1.3 Úplná adresa (ulica, PSČ, obec, štát)
HURBANOVA 1353/6, 024 01 KYSUCKÉ NOVÉ MESTO
INFORMÁCIE O ŽIADATEĽOVI
2.1 Právny názov
2.2 Úplná adresa (ulica, PSČ, obec, štát)

2.3 Telefónne číslo

2.4 Faxové číslo

2.5 E-mailová adresa

2.6 Webové sídlo

2.7 Obchodné registračné číslo

2.8 IČ DPH

2.9 Ďalšie informácie

INFORMÁCIE O KONTAKTNEJ OSOBE
3.1 Priezvisko a meno
3.2 Úplná adresa (ulica, PSČ, obec, štát)

3.3 Telefónne číslo

3.4 Faxové číslo

3.5 E-mailová adresa
PODROBNÉ ÚDAJE O ŽIADOSTI
4.1 Referenčné číslo žiadosti (uvedené žiadateľom)
Žiadosť o
4.2 nové osvedčenie4.3 aktualizované/zmenené osvedčenie4.4 obnovené osvedčenie4.5 predbežné posúdenie
PREVÁDZKOVÉ ÚDAJE
5.1 Typ spoločnosti
5.11 ŽP5.12 MI5.13 Držiteľ5.14 Podnik údržby5.15 Výrobca5.16 Iné
5.2 Rozsah činností ECM:
5.21 nákladné vozne5.22 rušne5.23 motorové jednotky5.24 osobné vozne5.25 vozidlá určené pre vysokorýchlostnú prevádzku5.26 Traťové stroje5.27 Iné (uveďte)
5.3 Zahŕňa vozne špecializované na prepravu nebezpečného tovaru:
ÁnoNie
5.4 Funkcie údržby
5.5 Rozvoj údržby
ÁnoNieČiastočné
5.6 Riadenie údržby vozového parku
ÁnoNieČiastočné
5.7 Poskytovanie údržby
ÁnoNieČiastočné
Pri čiastočných funkciách sa uvedú čiastkové funkcie, v súvislosti s ktorými sa predkladá žiadosť(pozri zoznam v prílohe II k vykonávaciemu nariadeniu (EÚ) 2019/779:
PREDLOŽENÉ DOKUMENTY
6.1 Dokumentácia systému údržby6.2 Iné
* V prípade, že zašrktnete políčko iné, uveďte prosím aké:
Žiadosť bude odoslaná aj na e-mail kontaktnej osoby vo formulári