Zrušené a pozastavené certifikáty

Upozorňujeme všetky zainteresované strany, že rozhodnutím Certifikačného výboru boli zrušené tieto certifikáty:

SK/31/0223/002 spoločnosti RailLog s.r.o. ku dňu 01.07.2024


Upozorňujeme všetky zainteresované strany, že rozhodnutím Certifikačného výboru boli pozastavené tieto certifikáty:

SK/32/0223/008 spoločnosti MULTIPROF Serwis Kolejowy Dominika Synowiec – Bodini ku dňu 01.07.2024

Od uvedenému dátumu nie je možné, aby dané spoločnosti preukazovali plnenie požiadaviek Vykonávacieho nariadenia komisie 2019/779 a nesmú ich používať.