Referencie

Analytická a konzultačná činnosť na projektoch:

 • projektové riadenie v Infor EAM – Inseko, a.s.,
 • implementácia IS Maximo – ZSNP, a.s. Žiar nad Hronom,
 • štúdia zadávacích podmienok pre výber IS pre riadenie údržby – Nafta a.s.,
 • zostavenie modelu pre hodnotenie rizík líniových potrubí – eustream a.s.,
 • zostavenie modelu pre hodnotenie rizík kompresorových staníc – eustream a.s.,
 • projekt zavedenia RCM v elektrifikačnej sústave – VUJE, a.s.,
 • projekt zavedenia metodiky RCFA – Slovnaft, a.s.,
 • implementácia Infor EAM – Nafta a.s.,
 • konzultačná a obchodná činnosť pre IS Maximo a QI – YMS, a.s.,
 • člen certifikačného orgánu ECM podľa NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 445/2011 o systéme certifikácie subjektov zodpovedných za údržbu nákladných vozňov a o zmene a doplnení nariadenia (ES) č. 653/2007,
 • a ďalšie.