Vydané certifikáty


Osvedčenia subjektov zodpovedných za údržbu

a

Osvedčenia týkajúce sa funkcií údržby

nájdete na web stránke ERADIS – link na stránku ERADIS, kde nájdete ďalšie podrobnosti

Osvedčenia zhody Subjektu zodpovedného za údržbu

ECM certifikáty

Osvedčenie zhody pre funkcie údržby

Funkcie údržby