Vydané certifikáty


Osvedčenia subjektov zodpovedných za údržbu

a

Osvedčenia týkajúce sa funkcií údržby

nájdete na web stránke ERADIS – link na stránku ERADIS, kde nájdete ďalšie podrobnosti