Úvod

Ďakujeme všetkým za aktívnu účasť na

„Stretnutí certifikovaných subjektov a priaznivcov VIACARE“

13.10. – 14.10. 2022

v Kaštieli Gbeľany s.r.o., Hlavná 140, 013 02  Gbeľany

na stretnutí bol vytvorený spoločný priestor na výmenu informácií, skúseností a výklad požiadaviek vyplývajúcich z Vykonávacieho nariadenia  komisie (EÚ) 2019/779.

Už dnes sa tešíme na ďalšie stretnutia.

Najrýchlejší spôsob podania žiadosti

o riadenie procesu sa už postaráme

Akreditačná značka CO VIACARE

VIACARE, s.r.o.

Prvý akreditovaný certifikačný orgán na Slovensku podľa Vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) č. 2019/779.

Orgán posudzovania zhody je akreditovaný Slovenskou národnou akreditačnou službou (SNAS) pod registračným číslom 660, s číslom osvedčenia o akreditácii P-052, rozhodnutia č. 660/9144/2021/1, pre požiadavky normy ISO/IEC 17065: 2012 a dokumentu ERA 1172/002 V3.1.

Certifikačné služby zahŕňajú:

Certifikáciu ECM

Certifikáciu samostatných funkcií údržby

Certifikáciu údržbárskych dielní

Recertifikáciu ECM

Dohľadové audity

Recertifikáciu funkcií údržby

Údržba, Informačné systémy, Riziká, FMEA,
Spoľahlivosť, Hodnotenie, Rozsah údržby