FAQ

VY SA PÝTATE, MY ODPOVEDÁME

 

Otázky nám môžete zasielať mailom na ecm@viacare.sk

Úvod do ECM legislatívy

Aké sú dôležité termíny prechodného obdobia?

Pre koho je certifikácia povinná a pre koho dobrovoľná?

Na čo je zameraná certifikácia podľa 2019/779?

Certifikácia podľa Vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) 2019/779 je zameraná na posúdenie procesov a súladu ich vstupov a výstupov z jednotlivých funkcií.

Priebeh certifikácie

Aký môže byť časový priebeh procesu certifikácie?

Časový priebeh procesu certifikácie závisí od pripravenosti žiadateľa. Na obrázku je príklad časového priebehu certifikácie.

Pre koho je určené predbežné posúdenie?

Službu predbežného posúdenia sme pripravili pre tých, ktorí si nie sú istí v plnení požiadaviek Vykonávacieho Nariadenia 2019/779 a zároveň pre tých, ktorí sa chcú vyhnúť časovému tlaku po začatí procesu Prvotnej certifikácie.

Na základe akých noriem prebieha certifikácia?

Certifikačný orgán vykonáva posudzovanie zhody podľa platných požiadaviek normy ISO 17021, pričom rešpektuje všetky požiadavky certifikačnej schémy pre ECM a outsourcovaných funkcií údržby podľa nariadenia (EÚ) 2019/779 (ERA 1172/003 V1.1).