Poskytovanie informácií


Poskytovanie informácií

VIACARE, s.r.o.
Hurbanova 1353/6
024 01 Kysucké Nové Mesto

IČO: 51401690
DIČ: 2120675711
IČ DPH: SK2120675711

Bankové spojenie:
IBAN: SK17 0200 0000 0039 1891 8951

Informácie možno získať osobne každý pracovný deň od 09:00do 15:00 h, telefonicky alebo emailom na: pozri Kontakty

INFORMÁCIE:

Podávanie žiadostí o akreditáciu: ecm@viacare.sk

Podávanie odborných informácií v súvislosti s akreditáciou: roman.poprocky@viacare.sk

Fakturácia akreditačných služieb: ecm@viacare.sk

Informácie o platnom rozsahu akreditácie subjektu: roman.poprocky@viacare.sk

Informácie k webovej stránke: viacare@viacare.sk

Poskytovanie informácií v zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov:
Žiadosť o sprístupnenie informácie podľa zákona možno podať:

  • písomne na adresu: VIACARE, s.r.o., Hurbanova 1353/6, 024 01, Kysucké Nové Mesto,
  • telefonicky v pracovných dňoch v čase od 9.00 – 15.00 h na č. 0905 950 301,
  • e-mailom na adresu: ecm@viacare.sk.