Akreditácia

VIACARE, s.r.o. je orgán posudzovania zhody akreditovaný SNAS pod registračným číslom 660, s číslom osvedčenia o akreditácii P-052, rozhodnutia č. 660/9144/2021/1, pre požiadavky normy ISO/IEC 17065: 2012 a dokumentu ERA 1172/002 V3.1.