Akreditácia

VIACARE, s.r.o. je orgán posudzovania zhody akreditovaný SNAS pod registračným číslom 660, s číslom osvedčenia o akreditácii P-052, rozhodnutia č. 660/8684/2020/2, pre požiadavky normy ISO/IEC 17065: 2012 a dokumentu ERA-GUI-10-2011-SAF-ECM certification – guide Sectoral Accreditation Scheme v1.2.“.