Počítačová technika

Ponúkame služby v oblasti počítačovej techniky

  • inštalácia a obnovenie osobných počítačov, notebookov,
  • inštalácia a správa serverov s operačnými systémami Windows (AD, FTP, IIS, web, PHP, MySQL),
  • inštalácia, konfigurácia a správa Microsoft Exchange a Microsoft SharePoint,
  • záchrana dát v prípade chýb diskov,
  • riešenie bezpečnostných incidentov a chýb softvérov,
  • a ďalšie.