Vy sa pýtate, my odpovedáme

Úvod do ECM legislatívy

Aké sú dôležité termíny prechodného obdobia?

Na čo je zameraná certifikácia podľa 2019/779?

Certifikácia podľa Vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) 2019/779 je zameraná na posúdenie procesov a súladu ich vstupov a výstupov z jednotlivých funkcií.

Pre koho je certifikácia povinná a pre koho dobrovoľná?