Už dnes môžete využiť službu certifikačného orgánu VIACARE – PREDBEŽNÉ POSÚDENIE. Cieľom predbežného posudzovania je rámcovo posúdiť plnenie certifikačných požiadaviek podľa príslušných noriem a predpisov v danej oblasti a certifikačnej schéme a súvisiacich metodických smerniciach na certifikáciu a preveriť stav pripravenosti žiadateľa o certifikáciu. Základnou podmienkou vykonania predbežného posudzovania je podanie Žiadosti o osvedčenie s vyznačením položky 4.5. Posudzovacia skupina počas posudzovania neposkytuje konzultácie a návody, ako prípadné zistené nedostatky riešiť a odstrániť. Viac informácií nájdete v Postupe Certifikácie.Read More
Pripravujeme pre Vás veľa noviniek. No už dnes môžete využiť službu certifikačného orgánu VIACARE – PREDBEŽNÉ POSÚDENIE. Viac informácií nájdete v Postupe Certifikácie. Pre zlepšenie informovanosti sme na našom webe pripravili časť pre často kladené otázky, ktorú môžete nájsť v hlavnom menu pod položkou FAQ. V prípade ak nenájdete odpoveď na svoju otázku, neváhajte nám ju zaslať na e-mailovú adresu ecm@viacare.sk. Čo najskôr sa na ňu pokúsime odpovedať.Read More
Semináre ECM 1. Úvod do problematiky ECM. 2. Manažment rizík. 3. Aplikácia manažmentu rizík v praxi koľajových vozidiel. Termín podľa požiadaviek. V prípade akýchkoľvek otázok nás neváhajte kontaktovať, ecm@viacare.skRead More