Posted On 6 októbra, 2022 By In Semináre

Ocenenie

Naša spoločnosť sa teší z ocenenia prezidenta certifikačného výboru VIACARE doc. Ing. Vladimíra Stuchlého, PhD.Read More
Certifikačný orgán VIACARE pripravil pre všetkých potenciálnych klientov preklad Certifikačnej schémy ECM do slovenčiny. Náš preklad si môžete stiahnuť TU.  Rozhodnutím EA Resolution 2020 (46) 05 bolo schválené povinné uplatňovanie týchto dokumentov vydaných ERA-ou: EAGA(20)11-21 ERA-1172-003 V1.1 -ECM Certification Scheme – Certifikačná schéma týkajúca sa certifikácie žiadateľov a EAGA(20)11-20 Sectorial scheme for accreditation-ECM-1172-002 V3-1 – Akreditačná schéma týkajúca sa certifikačných orgánov Od 16. júna 2021 musia byť certifikačné orgány akreditované v súlade s novou sektorovou akreditačnou schémou, aby mohli vykonávať certifikačnú činnosť. Dokumenty sú dostupné na stiahnutie aj v sekciiRead More
Už dnes môžete využiť službu certifikačného orgánu VIACARE – PREDBEŽNÉ POSÚDENIE. Cieľom predbežného posudzovania je rámcovo posúdiť plnenie certifikačných požiadaviek podľa príslušných noriem a predpisov v danej oblasti a certifikačnej schéme a súvisiacich metodických smerniciach na certifikáciu a preveriť stav pripravenosti žiadateľa o certifikáciu. Základnou podmienkou vykonania predbežného posudzovania je podanie Žiadosti o osvedčenie s vyznačením položky 4.5. Posudzovacia skupina počas posudzovania neposkytuje konzultácie a návody, ako prípadné zistené nedostatky riešiť a odstrániť. Viac informácií nájdete v Postupe Certifikácie.Read More
Pripravujeme Vzdelávanie MANAŽÉR ECM. Bližšie informácie už čoskoro. No už dnes môžete využiť službu certifikačného orgánu VIACARE – PREDBEŽNÉ POSÚDENIE. Viac informácií nájdete v Postupe Certifikácie. Pre zlepšenie informovanosti sme na našom webe pripravili časť pre často kladené otázky, ktorú môžete nájsť v hlavnom menu pod položkou FAQ. V prípade ak nenájdete odpoveď na svoju otázku, neváhajte nám ju zaslať na e-mailovú adresu ecm@viacare.sk. Čo najskôr sa na ňu pokúsime odpovedať.Read More
Semináre ECM 1. Úvod do problematiky ECM. 2. Manažment rizík. 3. Aplikácia manažmentu rizík v praxi koľajových vozidiel. Termín podľa požiadaviek. V prípade akýchkoľvek otázok nás neváhajte kontaktovať, ecm@viacare.skRead More