Profil


Spoločnosť  VIACARE, s.r.o. vznikla v roku 2018.

Hlavným cieľom spoločnosti Viacare je dosiahnutie Spokojného úsmevu pre ľudí a spoločnosti.

Viacare tvoria dve zložky – Cesta starostlivosti o ľudí a Cesta starostlivosti o spoločnosti.

Cesta starostlivosti o spoločnosti obsahuje certifikačnú službu akreditovaného certifikačného orgánu podľa nariadení komisie (EÚ).

Cesta starostlivosti o ľudí zabezpečuje prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia špecializovanej ambulancie zubného lekárstva a ambulancie čeľustnej ortopédie.

Našim cieľom je byť váš spoľahlivý a dôveryhodný partner, ktorý dodržiava dohodnuté podmienky.