Novinka

Pripravujeme plán certifikácií na rok 2020.

Predpokladané termíny recertifikačných auditov budú od 1.6.2020 do 31.12.2020.