Novinka

Informačný deň – železničný sektor

Združenie vlastníkov a prevádzkovateľov súkromných koľajových vozidiel organizovalo seminár Informačný deň – železničný sektor, ktorý sa uskutočnil v dňoch 05. – 06. 08. 2021. Členovia a hostia sa stretli na Zochovej chate, kde boli počas celého dňa prezentované a diskutované aktuálne témy z oblasti ECM. 

Témami boli 4. železničný balíček, údržba vozidiel, ECM, a mnoho ďalších.

Vystúpili zástupcovia:

  1. Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky.
  2. Dopravného úradu.
  3. Asociácie železničných dopravcov Slovenska AROS.
  4. Slovenskej národnej akreditačnej služby a certifikačných orgánov ECM.
  5. Softvérových riešení pre podporu železničného sektora.
  6. Pracovnej skupiny ECM pri ZVKV.

Pracovná skupina predstavila vznik Sprievodcu implementácie požiadaviek vykonávacieho nariadenia 2019/779 a preklad ERA Sprievodcu procesom certifikácie ECM, ktoré sú k dispozícii všetkým členom Združenia.