Posted On 1. augusta 2020 By In With 192 Views

Na čo je zameraná certifikácia podľa 2019/779?

Certifikácia podľa Vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) 2019/779 je zameraná na posúdenie procesov a súladu ich vstupov a výstupov z jednotlivých funkcií.