Semináre Category

Posted On 6 októbra, 2022By Viacare ViacareIn Semináre

Ocenenie

Naša spoločnosť sa teší z ocenenia prezidenta certifikačného výboru VIACARE doc. Ing. Vladimíra Stuchlého, PhD.Read More

Posted On 5 januára, 2021By Viacare ViacareIn Semináre

Certifikačná schéma ECM v slovenčine

Certifikačný orgán VIACARE pripravil pre všetkých potenciálnych klientov preklad Certifikačnej schémy ECM do slovenčiny. Náš preklad si môžete stiahnuť TU.  Rozhodnutím EA Resolution 2020 (46) 05 bolo schválené povinné uplatňovanie týchto dokumentov vydaných ERA-ou: EAGA(20)11-21 ERA-1172-003 V1.1 -ECM Certification Scheme – Certifikačná schéma týkajúca sa certifikácie žiadateľov a EAGA(20)11-20 Sectorial scheme for accreditation-ECM-1172-002 V3-1 – Akreditačná schéma týkajúca sa certifikačných orgánov Od 16. júna 2021 musia byť certifikačné orgány akreditované v súlade s novou sektorovou akreditačnou schémou, aby mohli vykonávať certifikačnú činnosť. Dokumenty sú dostupné na stiahnutie aj v sekciiRead More

Posted On 24 septembra, 2020By Viacare ViacareIn Semináre

Predbežné posúdenie v rámci certifikácie ECM

Už dnes môžete využiť službu certifikačného orgánu VIACARE – PREDBEŽNÉ POSÚDENIE. Cieľom predbežného posudzovania je rámcovo posúdiť plnenie certifikačných požiadaviek podľa príslušných noriem a predpisov v danej oblasti a certifikačnej schéme a súvisiacich metodických smerniciach na certifikáciu a preveriť stav pripravenosti žiadateľa o certifikáciu. Základnou podmienkou vykonania predbežného posudzovania je podanie Žiadosti o osvedčenie s vyznačením položky 4.5. Posudzovacia skupina počas posudzovania neposkytuje konzultácie a návody, ako prípadné zistené nedostatky riešiť a odstrániť. Viac informácií nájdete v Postupe Certifikácie.Read More

Posted On 18 mája, 2020By Viacare ViacareIn Semináre

Pripravujeme pre Vás veľa noviniek

Pripravujeme Vzdelávanie MANAŽÉR ECM. Bližšie informácie už čoskoro. No už dnes môžete využiť službu certifikačného orgánu VIACARE – PREDBEŽNÉ POSÚDENIE. Viac informácií nájdete v Postupe Certifikácie. Pre zlepšenie informovanosti sme na našom webe pripravili časť pre často kladené otázky, ktorú môžete nájsť v hlavnom menu pod položkou FAQ. V prípade ak nenájdete odpoveď na svoju otázku, neváhajte nám ju zaslať na e-mailovú adresu ecm@viacare.sk. Čo najskôr sa na ňu pokúsime odpovedať.Read More

Posted On 15 mája, 2019By Viacare ViacareIn Semináre

Semináre ECM – Semináre podľa požiadaviek

Semináre ECM 1. Úvod do problematiky ECM. 2. Manažment rizík. 3. Aplikácia manažmentu rizík v praxi koľajových vozidiel. Termín podľa požiadaviek. V prípade akýchkoľvek otázok nás neváhajte kontaktovať, ecm@viacare.skRead More