Posted On 15. mája 2019 By In Semináre With 1515 Views

Semináre ECM – Semináre podľa požiadaviek

Semináre ECM

1. Úvod do problematiky ECM.

2. Manažment rizík.

3. Aplikácia manažmentu rizík v praxi koľajových vozidiel.

Termín podľa požiadaviek.

V prípade akýchkoľvek otázok nás neváhajte kontaktovať,

ecm@viacare.sk