Posted On 6. októbra 2020 By In With 148 Views

Aký môže byť časový priebeh procesu certifikácie?

Časový priebeh procesu certifikácie závisí od pripravenosti žiadateľa. Na obrázku je príklad časového priebehu certifikácie.

About