Posted On 7. januára 2021 By In With 151 Views

Na základe akých noriem prebieha certifikácia?

Certifikačný orgán vykonáva posudzovanie zhody podľa platných požiadaviek normy ISO 17021, pričom rešpektuje všetky požiadavky certifikačnej schémy pre ECM a outsourcovaných funkcií údržby podľa nariadenia (EÚ) 2019/779 (ERA 1172/003 V1.1).