Blog Archives →

Posted On 7 januára, 2021By Viacare ViacareIn

Na základe akých noriem prebieha certifikácia?

Certifikačný orgán vykonáva posudzovanie zhody podľa platných požiadaviek normy ISO 17021, pričom rešpektuje všetky požiadavky certifikačnej schémy pre ECM a outsourcovaných funkcií údržby podľa nariadenia (EÚ) 2019/779 (ERA 1172/003 V1.1).Read More

Posted On 14 októbra, 2020By Viacare ViacareIn

Pre koho je určené predbežné posúdenie?

Službu predbežného posúdenia sme pripravili pre tých, ktorí si nie sú istí v plnení požiadaviek Vykonávacieho Nariadenia 2019/779 a zároveň pre tých, ktorí sa chcú vyhnúť časovému tlaku po začatí procesu Prvotnej certifikácie.Read More
Časový priebeh procesu certifikácie závisí od pripravenosti žiadateľa. Na obrázku je príklad časového priebehu certifikácie.Read More